Vriend worden

Vrienden van de Kersouwe

Een warm hart voor de Kersouwe

Wat leuk dat je interesse hebt om Vriend van de Kersouwe te worden.
Vrienden van de Kersouwe dragen Natuurtheater de Kersouwe een warm hart toe. Zij ondersteunen de Kersouwe jaarlijks met een financiële bijdrage van 17,50 per jaar. De betrokkenheid en steun van de Vrienden helpen ons dit unieke theater in stand te houden.

 Als Vriend heb je de volgende rechten:

– je kunt als Vriend kaartjes per voorstelling reserveren via voorbespreking;

– Vrienden die voor 1 januari 2019 het machtigingsformulier hebben geretourneerd, kunnen met voorrang kaarten bestellen tijdens de verkoop voor Vrienden;

– Vrienden die zich later aanmelden hebben recht op voorbespreking vanaf 1 januari 2020;

– als Vriend kan je inschrijven voor de premièrevoorstelling van de voorstelling van Theatergroep de Kersouwe;

– je ontvangt de digitale nieuwsbrief van de Kersouwe.

Hoe word je Vriend van de Kersouwe?

Download het machtigingsformulier-vrienden, vul je gegevens in en verleen de Kersouwe direct een machtiging om de jaarlijkse contributie van je betaalrekening te incasseren.

Dan vragen wij je om het ingevulde machtigingsformulier te retourneren per mail naar vrienden@kersouwe.nl
of per post naar:
Commissie Vrienden van de Kersouwe
p/a Hoofdstraat 35
5473 AN  Heeswijk-Dinther

Wil je meer informatie, heb je een vraag over het Vrienden abonnement? Mail dan naar vrienden@kersouwe.nl

¹        De Kersouwe behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen het aantal voorbesprekingen te limiteren.